top of page
Lösningsfokuserad psykoterapi - lika effektiv som andra terapiformer

Till terapi kan man komma ensam, som par eller som familj. Det finns forskning som stöder att lösningsfokuserad psykoterapi är en effektiv terapiform både för vuxna, barn och ungdomar.

Det viktigaste inom terapin är samtalet, som utgår från dina behov och önskemål. I de terapeutiska samtalen försöker jag skapa en sådan atmosfär där det känns tryggt att samtala. Å andra sidan försöker jag även skapa en sådan atmosfär där det finns möjlighet för dig att frigöra dina egna inre resurser. Detta påverkar i sin tur hur vi tillsammans mera effektivt kan lösa dina olika livsproblem. Ett samarbete mellan terapeut och klient, där klienten ses som specialist över sitt eget liv är kärnan inom lösningsfokuserad psykoterapi. Terapeuten har en lite mera aktiv roll inom denna terapiform än i jämförelse med andra mera traditionella psykoterapiformer.

I parförhållandet bör båda må bra. I parterapi samtalar vi i förtroende och neutralt om olika önskningar och förväntningar som de berörda parterna har gentemot varandra. Målet är att "öppna knutarna" och skapa en bestående gemenskap gentemot varandra.

Det är bra att komma ihåg, att man inte kan tvinga sin partner till att förändra sig. En människa kan endast förändra sin egen inställning gentemot sin medmänniska. Min personliga uppfattning om parterapi är den, att ett parförhållande kan dra nytta av parterapi, även om endast den andra parten söker utomstående professionell hjälp.

Längden och frekvensen av de psykoterapeutiska samtalen bestäms skilt enligt varje klients speciella livssituation. Jag arbetar integrativt och använder mig flexibelt av olika psykoterapeutiska metoder enligt mina klienters behov och mål. Som terapeut försöker jag växelverka på ett sådant sätt, som tar i beaktande klientens personlighet, kroppsspråk och uttryckssätt. Jag arbetar med såväl korttidsterapi (1-10 samtal) som med långvarig rehabiliterande psykoterapi (FPA).

bottom of page