top of page

Psykoterapeut Anders Järvinen

(Valvira- och Fpa-behörig)

Specialkunnande:

- Individualterapi: barn, ungdomar, vuxna och seniorer

- Familje- och parterapi

Individuell arbetshandledning / arbetstrivsel och arbetssamfundsproblem

- Kristerapi / familje- och parförhållandeproblem

- Själavårdsterapi (arbetssätt narrativ terapi)

- Ångest- samt rädslosymptom, depression- och utmattningssymptom, tvångsstörningar, olika slag av beroenden,

stresshanterande, traumarelaterade störningar, social fobi

Utbildning:

- Fördjupad skolning för psykoterapeuter som jobbar med allvarligt traumatiserade personer (Traumaterapiakeskus Helsingfors, 2019)

- Psykoterapiutbildning (specialnivå med inriktning på lösningsorienterad psykoterapi enligt utbildningsprogrammet av Lyhytterapiainstituutti, Helsingfors, 2009-2012)

- Själavårdsterapeut (RE - utbildning i terapeutisk själavård, 2006-2008, Vivamo, Lojo)

- Teologie magisterexamen (Åbo Akademi, 1999)

Erfarenhet:

Jag har ungefär 20 års erfarenhet av mångsidigt krisarbete på den privata sektorn.

Jag har fungerat i brett samarbete med olika myndighetsorganisationer (polis-, sociala- och hälsovårdsmyndigheter)

Tidsbokning:

Jag är anträffbar från måndag till torsdag mellan 19-20 vid föjande telefonnummer:

Tel: 044-016 0164

 

Vänligen lämna ett meddelande i röstbrevlådan under andra tider eller skicka e-post till föjande adress: carl.jarvinen(at)gmail.com så tar jag kontakt.

Mottagningsadress: Fredsgatan 14b C 20100 Åbo

bottom of page