top of page
Psykoterapeutti (Valvira- ja Kela-pätevyys)
Anders Järvinen

Asiakastyökokemus: Olen yli 25 vuoden ajan tehnyt yksityisellä sektorilla monipuolista kriisi-, konflikti- ja turvallisuustyötä. Tähän on liittynyt laajamittainen yhteistyö poliisi-, sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Kriisityöskentely sekä jatko-opinnot ovat osaltaan lisänneet psykoterapiatyössä tarvittavia valmiuksiani.

Erityisosaaminen: 

 • Yksilöterapiaa lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille

 • Perhe- ja pariterapiaa (mm. parisuhdeongelmiin)

 • Kriisiterapiaa (vaikeisiin elämäntilanteisiin)

 • Ahdistus- ja pelko-oireiset häiriöt (mm. paniikkihäiriöt)

 • Masennus ja työuupumus

 • Pakko-oireiset häiriöt

 • Persoonallisuushäiriöt

 • Erilaiset riippuvuusongelmat

 • Stressinhallinta/persoonallisuuden kehitys

 • Traumaperäiset häiriöt

 • Itsetuhoinen käyttäytyminen

 • Sosiaaliset pelot/itsetunto-ongelmat

 • Sielunhoitoterapia (työmenetelmänä narratiivinen terapia)

 • Henkilökohtainen työnohjaus/työviihtymys ja työyhteisön ongelmat

 • Yleinen elämänlaatu ja elämänhallinta/ fyysisten sairauksien käsittely

Koulutus: 

Syventävä koulutus vakavasti traumatisoituneiden kanssa työskenteleville psykoterapeuteille (Traumaterapiakeskus Helsinki, 2019)

Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus 2009-2012, Lyhytterapiainstituutti (Lti), Helsinki.

 Sielunhoitoterapeutti (Terapeuttisen sielunhoidon koulutus 2006 – 2008, Vivamo, Lohja),

Teologian maisteri (Åbo Akademi, 1999).

Millainen terapeutti olen:

Terapeuttina hoidan aina asiat yhteispelillä asiakkaani kanssa. Tilanteen mukaan voin olla aktiivinen, tehdä kysymyksiä, keskustella ja kuunnella. Kunnioitan aina sinua juuri siinä elämäntilanteessa, missä olet, enkä koskaan, vaikeimmissakaan tilanteissasi, menetä toivoa siitä, että parempaan voidaan päästä. Olen luonteeltani empaattinen, tukea antava, lämmin ja avoin.

Terapiaistuntojen kulku:

Terapian alkuvaiheessa pyrin ennen kaikkea siihen, että terapiasuhteemme muodostuu turvalliseksi ja luottamusta synnyttäväksi. Kartoitamme yhdessä niitä tavoitteita, joihin yhdessä pyrimme myöhemmissä terapiaistunnoissa pääsemään. Niissä käytetään erilaisia työmenetelmiä psyykkisen terveytesi ja itsetuntosi lujittamiseksi. Psykoterapeutin työssäni on keskeisimpänä asiana, kaiken ytimenä, keskustelu tässä ja nyt. Keskustelussa annan sinulle mahdollisuuden löytää vastaukset ja ratkaisut sinun omaan, ainutlaatuiseen elämäntilanteeseesi.

bottom of page