top of page
Ratkaisukeskeinen psykoterapia - yhtä hyvä kuin muut psykoterapiat

Terapiaan voi tulla yksilönä, parina tai perheenä. Ratkaisukeskeinen terapia on tutkittu ja tuloksellinen menetelmä, joka myös sopii lapsille ja nuorille. 

 

Tärkeintä terapiassa on keskustelu, joka lähtee asiakkaan tarpeista ja perustuu luottamukseen ja pyrkimykseen auttaa. Keskusteluissa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa on hyvä puhua ja toisaalta jossa on mahdollisuus voimaantua ja tuottaa ideoita ongelman suhteen. Tämä taas auttaa meitä ratkaisemaan yhdessä sinun erilaisia elämänongelmiasi tehokkaammin. Terapeutin ja asiakkaan yhteistyö, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija, onkin ratkaisukeskeisen psykoterapian ydin. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa terapeutilla on hieman aktiivisempi rooli kuin perinteisimmissä psykoterapiamuodoissa.

Parisuhteessa pitää molempien voida hyvin. Pariterapiassa käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti osapuolten toiveita ja odotuksia toistensa suhteen. Tavoitteena on avata solmut ja luoda pysyvä yhteys toiseen.

On hyvä muistaa, että mieltä ei voi pakottaa. Ja toista ihmistä ei voi pakottaa muuttumaan. Ihminen pystyy vain muuttamaan omaa asennettaan toista ihmistä kohtaan. Henkilökohtainen mielipiteeni pariterapiasta on, että parisuhde voi hyötyä, vaikka vain toinen hakee ulkopuolista apua.

Psykoterapian pituudesta ja tiheydestä sovitaan asiakaskohtaisesti. Työskentelen integratiivisesti ja käytän terapiamenetelmiä joustavasti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Pyrin asettumaan vuorovaikutukseen sellaisella tavalla, joka on asiakkaan persoonallisuuden, toimintatyylin ja terapian vaiheen perusteella tarkoituksen mukainen. Teen sekä lyhytterapiaa (1-10 tapaamista) että pitkäkestoista kuntoutusterapiaa.

bottom of page