top of page

Psykoterapeut

Anders Järvinen

Vanligtvis söker man sig till terapi pga någon livsförändring, kriser av olika slag, problem i sina människorelationer eller pga att man allmänt mår dåligt. De nämnda orsakerna kan orimligt börja belasta ens vardagsliv, så att ens livsglädje eller livslust helt försvinner. I terapin arbetar du lösningsfokuserat tillsammans med en professionell terapeut för att hitta nya sätt och synvinklar, med vars hjälp du själv så småningom kan klara dig genom svåra kriser och livssituationer.

Terapin (samtalshjälp) hjälper dig att få en djupare förståelse av dig själv (självkännedom) och om hur andra tänker, känner och handlar som du har att göra med. De svåra stunderna är då du i terapin öppet kan samtala om dina känslor och tankar, saker som har tystats ned eller förträngts så länge i ditt liv. Effektiviteten av de terapeutiska samtalen mäts i relation till hur du själv upplever att du fått utrymme och hjälp med att tala om dina känslor, dina behov och önskningar och hur detta har hjälpt dig att i fortsättningen bättre hantera din livssituation.

I terapin samtalar vi tillsammans om det som är betydelsefullt i ditt liv. Målet är, att komma förbi problemen, förhindra att de åter dyker upp och att förbättra din funktionsförmåga. Förverkligandet av terapins uppsatta mål värderas kontinuerligt.

Jag erbjuder terapi, både individual och parterapi, åt mina klienter i alla ålderskategorier. Jag erbjuder även åt mina klienter vid behov FPA:s rehabiliterande psykoterapi. Psykoterapi behöver inte nödvändigtvis vara långvarig.

Vem som helst kan komma till terapi. Det finns inte någon "magisk gräns" för vilka saker som absolut är terapi "giltiga". På min mottagning kan man prata öppet om vad som helst i förtroende.

20180421_192433-EFFECTS.jpg
bottom of page