top of page
Psykoterapeut (Valvira- och Fpa-behörig)
Anders Järvinen

Erfarenhet: 

Jag har över 25 års arbetserfarenhet av mångsidigt kris-, säkerhets- och konfliktarbete inom den privata sektorn. I brett samarbete har jag fungerat med olika myndighetsorganisationer (polis-, sociala- och hälsovårdsmyndigheter). Krisarbete och vidare utbildning inom det terapeutiska området har bidragit till de färdigheter jag behöver i mitt arbete som psykoterapeut.

Jag erbjuder hjälp:  

 • Individualterapi: barn, ungdomar, vuxna och seniorer

 • Familje- och parterapi / parrelationsproblem

 • Kristerapi / svåra livsförhållanden

 • Ångest- och rädslosymptom / panikstörning

 • Depressions- och arbetsutmattningssymptom

 • Tvångsstörningar / personlighetsstörningar

 • Olika slag av beroenden

 • Stresshanterande / personlig utveckling

 • Traumarelaterade störningar / självdestruktivt beteende

 • Social fobi / dålig självkänsla

 • Själavårdsterapi (arbetssätt narrativ terapi)

 • Individuell arbetshandledning / arbetstrivsel och arbetssamfundsproblem

 • Allmän livskvalitet och livskontrollförmåga / hanterandet av fysiska sjukdomar

Utbildning: 

- Fördjupad skolning för psykoterapeuter som jobbar med allvarligt traumatiserade personer (Traumaterapiakeskus Helsingfors, 2019)

-Psykoterapiutbildning (specialnivå med inriktning på lösningsorienterad psykoterapi enligt utbildningsprogrammet av Lyhytterapiainstituutti (Lti), Helsingfors, 2009-2012)

-Själavårdsterapeut (RE - utbildning i terapeutisk själavård, Vivamo, Lojo, 2006-2008)

-Teologie magisterexamen (Åbo Akademi, 1999)

Hurudan terapeut är jag: 

Som terapeut samspelar jag hela tiden tillsammans med min klient. Jag kan vara aktiv, ställa frågor, diskutera och lyssna. Jag respekterar alltid den livssituation som du befinner dig i, samtidigt som jag aldrig förlorar hoppet mot en positiv livsförändring i dina svåraste livsomständigheter. Jag är empatisk, stöttande, varm och öppen till min natur.

Vad vi gör på terapisessionerna: 

I början av terapin satsar jag mycket energi på att terapiförhållandet mellan mig och min klient ska fungera tryggt och förtroendeingivande. Tillsammans kartlägger vi dina egna målsättningar inför de kommande terapeutiska samtalen, där olika arbetssätt används för att stärka din psykiska hälsa och självkänsla. Samtalet här och nu är kärnan inom mitt arbete som psykoterapeut. Inom samtalet ger jag dig utrymme för att finna svar och lösningar på din egen unika livssituation.

bottom of page